سفارش تبلیغ
صبا

تصاویر لو رفته از یک پارتی خفن(خنده)

این تصاویر رو به هیچ قیمتی از دست ندید
تصاویر لو رفته از یک پارتی خفن(خنده)


 
-استخر ساختمان پارتی
1.jpg
126059983661.jpg
حرکات ناشایستی که از دختران و پسران حاضر در پارتی مشاهده شد

8218612744354256.jpeg

11938013358525.jpeg

139334703409821.jpeg

335328164454536.jpeg


واکنش تعدادی از دختران و پسران پس از دیدن برادران خدمت گذار نیروی انتظامی
12457866856.jpg
1268546151Baby_18.jpg
124578668514.jpg
124578668534.jpg
124578668550.jpg
1271881131deti015.jpg
1271881131deti006.jpg
1271881131deti008.jpg
 عکس های لو رفته از اتاق خواب ها...
124578668532.jpg
126059983615.jpg
3.jpg
125571718244.jpg
125571718202.jpg
عکس گرفته شده از پشت بام ساختمان پارتی
12605998367.jpg 
بعضی ها هم در جاهای مخفی پنهان شده بودند که برادران نیروی انتظامی موفق به شناسایی آنها شدند
126059983600.jpg
122997177412.jpg
1271881131deti031.jpg 
استفاده از مدلهای مو دور از شان یک جوان ایرانی

71853343133029.jpeg

1271881131deti069.jpg
1268546151Baby_19.jpg
رقص های زننده تا نیمه های شب

473556753221855.jpeg
12605998362.jpg

119705331902.jpg
 
1268546151Baby_50.jpg 
کشف مقادیر زیادی CD مستهجن و ادوات موسیقی در پارتی:

1268546151Baby_59.jpg

126059983637.jpg
1271881131deti023.jpg
بعضی ها هم به علت مصرف مواد روان گردان از حالت عادی خارج بودند
1271881131deti024.jpg 
1271881131deti051.jpg
1271881131deti073.jpg
125571718234.jpg
12718811311.jpg
1268546151Baby_05.jpg
1268546151Baby_08.jpg

عکس تعدادی از میهمانها پس از دستگیری:

00241154203490.jpeg

4387622555253549.jpeg

2452442202164712.jpeg

22277156516194.jpeg

462645363456263.jpg
 

1225051805532psm.jpg

بعضی ها هم احساس ندامت و پشیمانی داشتند
1226957280baby.jpg
126059983632.jpg
عکس خلاف کاران و متهمان ردیف اول این پارتی

12470532579.jpg
1197053319ch009.jpg
12557171827.jpg
119644618943.jpg» نظر