سفارش تبلیغ
صبا

به پایان رسید این برزخ!

LIMBO تمام شد!
خیلی زود تموم شد.
البته تعداد مراحل بازی کم نبود! بلکه بس که بازی قشنگی بود، برای آدم اینهمه زود تموم شد!
امیدوارم بازم از بازیا شرکتا تولید کنن!


» نظر