سفارش تبلیغ
صبا

دانلود سری دوم تریلرها ی نمایشگاهGamescom 2011

دانلود سری دوم تریلرها ی نمایشگاهGamescom 2011

دانلود تریلر های نمایشگاه در ادامه ی مطلب

Mass Effect 3 Squad Leader Movie (Xbox 360)

 

Mass Effect 3 Squad Leader Movie


Hi-Res H.264 MP441.1MB Download
Lo-Res IPOD / PSP11.6MB Download
=----------------------------------------------------------------------------


Street Fighter X Tekken - Hugo and Ibuki Gameplay Video (PlayStation 3)

Street Fighter X Tekken - Hugo and Ibuki Gameplay Video

 

Download Hi-Res - 35MB

 

------------------------------------------------------------------


Ultimate Marvel vs. Capcom 3 - Dr. Strange vs. Nemesis Gameplay Movie 3 (PlayStation 3)

Ultimate Marvel vs. Capcom 3 - Dr. Strange vs. Nemesis Gameplay Movie 3

 

Download Hi-Res - 45MB

 

---------------------------------------------------------------------------------


Borderlands 2 - Gamescom Teaser Trailer (Xbox 360)

Borderlands 2 - Gamescom Teaser Trailer

 

Download Hi-Res - 18MB

 

------------------------------------------------------------------------------


Start/Select - GDC Day Two Plus Microsoft Play Day Tour (PC)

Start/Select - GDC Day Two Plus Microsoft Play Day Tour

 

Download Hi-Res - 120MB

 

------------------------------------------------------------------------------


Gamescom 2011 Halo Anniversary: Dan Ayoub Interview (Xbox 360)

 

 

Gamescom 2011 Halo Anniversary: Dan Ayoub Interview

 

Download Hi-Res 122MB
-------------------------------------------------------------------------------Battlefield 3 Gamescom 2011 EA Press Conference Presentation (PC)

Battlefield 3 Gamescom 2011 EA Press Conference Presentation

 

Download Hi-Res 286MB


» نظر