سفارش تبلیغ
صبا

انتشار Ryse به نسل بعد ایکس باکس منتقل شد

انتشار Ryse به نسل بعد ایکس باکس منتقل شد


یکی از اعضای سایت GAF به تازگی قسمتی از مکالمه کارکنان شرکت Crytek را منتشر کرده است که در آن نوشته شده است که بازی Ryse که قرار بود برای کینکت عرضه شود به نسل بعد

منتقل شده است . تضویر این مکالمه را در زیر مشاهده میکنید :


البته هنوز صحت این خبر مشخص نشده است اما با توجه به تصویر میشود گفت که این خبر حقیقت دارد .

منبع


» نظر