سفارش تبلیغ
صبا

دانلود کامل تمام کنفرانس های E3

دانلود کامل تمام کنفرانس های E3

 

کنفرانس مایکروسافت     


HD MP4
2058.9MB Download

SD PSP513.4MB Download

 

کنفرانس ea  


HD MP41450.0MB Download

SD PSP363.6MB Download

 

کنفرانس ubisoft   


HD MP41661.2MB Download

SD PSP420.2MB Download

 کنفرانس sony  


HD MP4
1904.5MB Download

SD PSP
479.8MB Download

 

هم چنین میتونید از لینگ های زیر هم استفاده کنید


Microsoft E3 2012 Press Conference
HD H.264 MP42768.6MB UpgradeHi-Res H.264 MP42058.9MB DownloadLo-Res IPOD / PSP513.4MB Download


EA E3 2012 Press Conference
HD H.264 MP41967.3MB UpgradeHi-Res H.264 MP41450.0MB DownloadLo-Res IPOD / PSP363.6MB DownloadUbisoft E3 2012 Press Conference
HD H.264 MP42266.5MB UpgradeHi-Res H.264 MP41661.2MB DownloadLo-Res IPOD / PSP420.2MB Download


Sony E3 2012 Press Conference
HD H.264 MP42587.7MB UpgradeHi-Res H.264 MP41904.5MB DownloadLo-Res IPOD / PSP479.8MB Download

 

 


» نظر