سفارش تبلیغ
صبا

تمام تریلر های Gamescom

تمام تریلر های Gamescom

همراه با لینگ دانلودکنفرانس ها

 

این لینک کامل کنفرانس ها هستش ولی فیلتره 


 سونی 


ea


کنفرانس capcom

 

تریلر Aliens Dev Diary  :

دانلود تریلر

این بازی در تاریخ February 12 2013 برای کنسول های PC, X360, PS3, WIIU منتشر خواهد شد .

===========================================

تریلر جدید Fifa 13 :

دانلود تریلر

 

این بازی در تاریخ September 28 2012 برای کنسول های Pc, Xbox360, Ps3, Wii, 3ds, Ngp منتشر خواهد شد .

=====================================================

تریلر Lost Planet 3:

دانلود تریلر

این بازی در سه ماه اول 2013 منتشر میشود برای PC, X360, PS3

=================================================

تریلر بازی Remember Me :

دانلود تریلر

کاور این بازی نیز مشخص شد .

 

         

این بازی در تاریخ May 2013 برای PC, X360, PS3 منتشر خواهد شد .

==================================================

تریلر جدید Resident Evil 6

دانلود تریلر

 

این بازی درتاریخ October 2 2012 برای کنسول های PC, X360, PS3 منتشر خواهد شد و برای ژاپن هم درتاریخ October 4 2012 منتشر میشود.

==================================================

تریلر جدید بازی Devil May Cry 5 اضافه شد .

دانلود تریلر

این بازی درتاریخ January 15 2013 برای کنسول های X360 و کمی بعد هم برای PC, PS3 منتشر خواهد شد .

====================================================

تریلر بازی Okami HD منتشر شد.

دانلود تریلر

این بازی در 2012 برای کنسول های X360, PS3 منتشر خواهد شد.

=============================================

تصاویر بازی Ken"s Rage 2 :

           
         

این بازی در تاریخ 2013 برای کنسول های X360, PS3 منتشر خواهد شد.

========================================

تریلر بازی Street Fighter X Tekken برای Vita :

دانلود تریلر

===================================================

تریلر بازی Hitman Absolution :

دانلود تریلر

این بازی در تاریخ November 20 2012 برای کنسول های PC, X360, PS3 منتشر خواهد شد.

================================================

تریلر بازی Injustice: Gods Among Us :

لینک دانلود 1

دانلود تریلر

این بازی در تاریخ 2013 برای کنسول های X360, PS3, WIIU منتشر خواهد شد.

==================================

تریلر بازی SimCity:

دانلود تریلر

===============================================

تریلر بازی Star Trek

دانلود تریلر

این بازی در تاریخ اوایل 2013 برای کنسول های PC, X360, PS3 منتشر خواهد شد.

=================================================

تریلر بازی Tekken Tag Tournament 2:

دانلود تریلر

این بازی در تاریخ September 11 2012 برای کنسول های X360, PS3, WIIU منتششر خواهد شد.

=====================================

تریلر بازی Crysis 3"s multiplayer :

دانلود تریلر

این بازی در تاریخ 2013 برای کنسول های PC, X360, PS3 منتشر خواهد شد.

========================================

تریلر The Last of Us:

دانلود تریلر 

این بازی برای PS3 منتشر خواهد شد

================================================

تریلر بازی NFS Most Wanted 

 دانلود تریلر

 این بازی در تاریخ November 1 2012 برای کنسول ها منتشر خواهد شد.

============================================================

تریلر بازی Battlefield 3 Premium Edition:

 دانلود تریلر

 ============================================

تریلر بازی Dead Space 3:

 دانلود تریلرDead Space 3

 

 این بازی در تاریخ February 7 2013 برای کنسولهای PC, X360, PS3 منتشر خواهد شد.

==================================================

تریلر بازی ACIII :

 دانلود تریلر

این بازی در تاریخ October 31 2012 برای کنسولهای PC, X360, PS3, WIIU منتشر خواهد شد.

=================================================

تریلر بازی GoW Ascension:

دانلود تریلر

 


   » نظر