سفارش تبلیغ
صبا

نمرات کامل Dead Space 3

عنوان Dead Space 3 چندی هست که منتشر شد و سایتهای بازی نمرات خود را برای بازی اعلام کرده اند!

 

با توجه به نمرات میتوان گفت ادامه بازی شاید نتوانسته انطور که باید منتقدین را جذب کند.

نمرات:
AusGamers 9 out of 10
3DJuegos 8.8/10
Multiplayer.it 9/10
Gameolosophy 8/10
GameInformer 9.75/10
GameInformer 98/100
Popwatch.EW :B
Joystiq 9/10
9.5/10 Polygon
CVG 7.3/10
GamesBeat 7.9/10
Eurogamer 7/10
X360A 7.9/10
PSU 6.5/10
IGN 7.8/10
GameSpot 8/10
EDGE 7/10
OXM 7/10
VideoGamer – 5/10
Digitaltrends 7.5/10
Destructoid 8/10
GodisaGeek 8/10
Gametrailers 7.7/10
Hardcore Gamer 4/5
Kotaku NO (Solo) YES (Co-Op(
Gaming Nexus 9.5/10
Digital Spy 8/10
Spazio Games (Italy) 8.5/10
Escapist magazine 8/10
HardGame2 7.5/10
GameReactor 6/10
GamesRadar7/10
Digital Chumps 8/10
usatoday 9/10
GameRevolution 8/10
Gamer Living 9.5/10
EGM 7.5/10
games(TM) 80/100
Sticktwiddlers 7/10
Playstation Universe 65/100
PlayStation LifeStyle 90/100
GamingXP 85/100
Games.it 8.8/10
Atomic Gamer 8/10
MKGaming 9/10
GamingCapacity 9/10
  Eurogamer Italy 8/10


متای بازی:


  » نظر