سفارش تبلیغ
صبا

کدهای تقلب GTA V برای PS3 به زبان فارسی

آخرین کدهای تقلب منتشرشده برای GTA V درکنسول PS3 به زبان فارسی

باعرضه بازی   GTA V بازار کدهای تقلب بازی بسیارداغ شده وهرروز کدهای تقلب جدیدتری برای بازی کشف میشه،

آخرین کدهای تقلب را به زبان فارسی را برای شما آماده کرده ایم.

th

 

 

 

 

 


 

افزایش سطح تعقیب

R1, R1, دایره, R2, چپ, راست, چپ, راست, چپ, راست

کاهش سطح تعقیب

R1, R1, دایره, R2, راست, چپ, راست, چپ, راست, چپ

باسرعت دویدن

مثلث, چپ, راست, راست, L2, L1, مربع

باسرعت شناکردن

چپ, چپ, L1, راست, راست, R2, چپ, L2, راست

بازیابی سلامتی وتواناییها

X, X, مربع, R1, L1, X, راست, چپ, X

گرفتن چتر

چپ, راست, L1, L2, R1, R2, R2, چپ, چپ, راست, L1

Skyfall

L1, L2, R1, R2, چپ, راست, چپ, راست, L1, L2, R1, R2, چپ, راست, چپ, راست

حمله کردن با موادمنفجره

راست, چپ, X, مثلث, R1, دایره, دایره, دایره, L2

Bang Bang

راست, مربع, X, چپ, R1, R2, چپ, راست, راست, L1, L1, L1

Flaming Bullets

L1, R1, مربع, R1, چپ, R2, R1, چپ, مربع, راست, L1, L1

حرکت آهسته دشمنان

مربع, L2, R1, مثلث, چپ, مربع, L2, راست, X

حالت مستی

مثلث, راست, راست, چپ, راست, مربع, دایره, چپ

تغییر آب وهوا

R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, مربع

Slidey Cars

مثلث, R1, R1, چپ, R1, L1, R2, L1

حرکت آهسته

مثلث, چپ, راست, راست, مربع, R2, R1

گرفتن هلیکوپترجنگی

دایره, دایره, L1, دایره, دایره, دایره, L1, L2, R1, مثلث, دایره, مثلث

Cometگرفتن اتوموبیل

R1, دایره, R2, راست, L1, L2, X, X, مربع, R1

Sanchezگرفتن موتور

دایره, X, L1, دایره, دایره, L1, دایره, R1, R2, L2, L1, L1

گرفتن کامیون زباله

دایره, R1, دایره, R1, چپ, چپ, R1, L1, دایره, راست

گرفتن ماشین لیموزین

R2, راست, L2, چپ, چپ, R1, L1, دایره, راست

گرفتن هواپیمای ملخ دار

دایره, راست, L1, L2, چپ, R1, L1, L1, چپ, چپ, X, مثلث

گرفتن ماشین تنیس

دایره, L1, چپ, R1, L2, X, R1, L1, دایره, X

Rapid GT گرفتن ماشین

R2, L1, دایره, راست, L1, R1, راست, چپ, دایره, R2

Duster گرفتن ماشین

راست, چپ, R1, R1, R1, چپ, مثلث, مثلث, X, دایره, L1, L1

گرفتن موتورPCJ-600

R1, راست, چپ, راست, R2, چپ, راست, مربع, راست, L2, L1, L1

 

 

 


» نظر