سفارش تبلیغ
صبا

آموزش کامل شبکه از سطح مبتدی تا پیشرفته قسمت2

 

آموزش کامل شبکه از سطح مبتدی تا پیشرفته

آشنایی با وظایف هر کدام از لایه های مدل osi

 

لایه فیزیکی اولین لایه

Physical

 

1.این لایه وظیفه انتقال بیت ها از طریق کانال مخابراتی را عهده دار می شود.مسائل طراحی در این لایه عمدتاً از نوع فیزیکی، الکتریکی، تایمینگ، رسانه فیزیکی انتقال است.

 

لایه پیوند داده

Data Link

وظایف این لایه به ترتیب زیر است:

1.رفع خطاهای فیزیکی

2.فریم بندی داده ها

3.هماهنگی بین سرعت گیرنده و فرستنده

4.کنترل دسترسی به کانال مشترک

 

لایه شبکه

Network

وظایف این لایه به ترتیب زیر است:

1.کنترل عملکرد زیر شبکه

2.مسیر یابی

3.کنترل گلوگاه ها

4.کیفیت سرویس دهی

5. پیوستن شبکه های ناهمگن

 

لایه انتقال

Transport

وظایف این لایه به ترتیب زیر است:

1.شکستن داده ها برای لایه های پایین تر

2.تعیین سرویس های لایه جلسه

رایج ترین نوع اتصال داده کانال نقطه به نقطه است و بدون خطاست

 

لایه جلسه

Session

وظایف این لایه به ترتیب زیر است:

1.برقراری جلسه

2.ارائه سرویس های کنترل دیالوگ، مدیریت نشانه، سنکرون سازی

 

لایه ارائه

Presentation

1.این لایه وظیفه مدیریت ساختار پیام ها را برعهده دارد و در اصل برای آن استاندارد سازی می کند.

 

لایه کاربرد

Application

1.این لایه شامل مجموعه پروتکل هایی جهت وب (HTTP)، انتقال فایل (FTP)، انتقال خبر (NNTP)، و پست الکترونیک (POP و SMTP) است.

 

آنچه در ادامه خواهیم خواند......

 

ما تا الان شبکه های کامپیوتری رو از نظر لایه های شبکه برسی کردیم و با کار هر لایه آشنا شدیم در درس بعدی به برسی شبکه های کامپیوتری از دیدگاه اندازه میپردازیم.

 


» نظر