سفارش تبلیغ
صبا

تغییرعنوان مرورگر اینترنت : ( ترفندهای رجیستری )

مرورگر Explorer Internet به طور پیش فرض دارای عنوان  

 

 Microsoft Internet Explorer است. برای تغییر آن به زیر کلید زیر بروید:ِ


HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main


و یک مقدار رشتهای به نام
Window Title بسازید و به آن هر عبارتی را که دوست

دارید , بدهید.


» نظر