سفارش تبلیغ
صبا

طریقه ساخت آیکون در هنگام رایت سی دی

مایلم بدانم اگر بخواهم موقع رایت سی دی، برای سی دی آیکن انتخاب کنم، باید چه کار کنم؟

 

در واقع شما مایلید پس از اینکه سی دی خود را رایت کردید، هرگاه خود و یا کس دیگری آن را داخل دستگاه گذاشت، درایو سی دی با آیکن مورد نظر شما مشاهده شده و راه اندازی شود.
برای انجام این کار برنامه Notepad

 

 

 

را باز کرده و عبارت زیر را تایپ کنید:  [autorun ]
Open=***.exe
Icon=***.ico
اکنون نام برنامه مورد نظرتان را که در حال رایت هستید، در خط دوم به جای ستاره بنویسید. سپس نام آیکن مورد نظرتان را در خط سوم به جای ستاره بنویسید. دست آخر فایل را با نام
autorun.inf ذخیره کنید. سپس این فایل ها را در کنار دیگر فایل هایتان روی CD رایت کنید.


» نظر