سفارش تبلیغ
صبا

پارتیشن بندی دیسک سخت با Fdisk ( قسمت دوم )

در صورت وجود بر چسب آن را تایپ و Enter را بزنید در غیر این صورت Enter را بزنید.
پیغام (:
Are you sure) که گزینه Yسپس کلید Enter را بزنید. پیغام زیر ظاهر می شود: Primery dos partion deleted دکمه Esc را بزنید تا وارد صفحه اصلی بشوید .حالا پارتیشن های شما حذف شده است.
برای ایجاد پارتیشن از صفحه اصلی گزینه
? یعنی(?.Create dos partion or logical…..) را بزنید.

بعد از طی این مراحل صفحه ای با مشخصات زیر حاصل می شود :
Creat dos partion or logical dos drive
Current fixed disk drive:?
Choose ? of the following:
creat primery dos partion -?
creat extended dos partion -?
creat logical dos drive in extended dos partion -?
Enter choice:
سپس کلید ? راتایپ وenter را بزنید . مدتی صبر کنید تا ???% Completeو Verifying drive integrityتا ???%کامل شود. بعد از آن پیغام زیر ظاهر می شود :
Creat primery dos partion
Current fixed disk drive:?
Do you wish to use the maximum available………………
Press Esc to return to fdisk options
کادر بالا از شما می پرسد که آیا می خواهید تمام دیسک سخت پارتیشن اولیه(
Primery)گردد؟شما دکمه N را تایپ کرده وسپس Enter را بزنید . سپس مدتی صبر کنید تا ???%کامل شود … بعد صفحه زیر ظاهر می شود:
Creat primery dos partion
Current fixed………..
Total disk space is ……..mbytes(?mb=……….)
Maximum space avalable for partion is…….
Enter partion size in mbytes or ……….
Press esc …………
صفحه بالا ظرفیت هارد شما را که برای این عمل در دسترس می باشد را اعلام می کند شما باید در این مرحله برای درایو
Strart up تان مقداری را در مقیاس مگا بایت وارد کنید (البته درصد هم می - شود).
توصیه:
?.آنهای که هارد ?? دارند ???? را بزنند
?.هارد ?? ،????یا ????
?.هارد ?? به بالا تا ??،???? یا ????
?.هاردهای ?? به پایین به نسبت ????،????،????،????
?…
بعد از وارد کردن مقدار
Enter را زده تا پیغام زیر ظاهر شود : Primery dos partion created
سپس
Esc را زده تا وارد صفحه اصلی Fdisk بشوید .
از صفحه اصلی گزینه ا(
Creat dos ………or logical…..) و از صفحه بعدی گزینه ? (Creat extended dos partion)را زده مدتی صبر کنید تا ???% کامل شود. سپس صفحه زیر ظاهر می شود:
Creat extended dos partion
Current fixed……….
Partion status type volume label mbytes…….
C:? pri
Total disk space is……….
Enter partion size in mbytes or per…………………….
No partion defind
Press esc……………
سپس کلید
Enter را بزنید. تا پیغام (Extended……..)ظاهر شود.
حالا کلید
Esc را بزنید تا سیستم به طور اتوماتیک وارد بخش ایجاد درایوهای منطقی شود. مدتی صبر کنید تا ???%تمام شود سپس از صفحه بعدی ظاهر شده عدد دلخواه خودتان به مگابایت را برای درایو D:وارد کنید.مدتی صبر کنید تا???%کامل شود . بعد از این مرحله (یا احیانا Restart system)ماجرا را برای درایو های منطقی دیگر از قبیل E تا Z ادامه بدهید تا جاییکه هارد شما تمام شود.
توصیه:
سعی کنید که حتی الامکان درایو هایتان کم باشد معمولا
? درایو کافیست بعد از اینکه تمام هارد پارتیشن بندی شد پیغام :
All available disk space in the extended dos ……………………
ظاهر می شود.
حالا دکمه
Esc را بزنید تا وارد صفحه اصلی بشوید. از صفحه اصلی گزینه ?(Set active partion )را انتخاب کنید. در صفحه بعدی ظاهر شده کلید ? را زده و Enter کنید. با عمل فوق درایو C شما به عنوان درایو Start up بوده فعال می شود. سپس پیغام Partion ? made active ظاهر می شود. بدین تر تیب پارتیشن بندی به اتمام میرسد .
نکته های قابل توجه :
?. ممکن است در بعضی از سیستم ها در حین عملیات های بالا Restart های متعددی انجام شود.
?. پس از عمل Fdisk حتما توسط دستور a:\format drive را برای همه درایوها انجام دهید تا به FAT ?? تبدیل شوند.
?. از Fdisk زیاد پرهیز کنید زیرا باعث خراب شدن هارد شما می شود.
?. زیاد عجله نکنید!


» نظر