سفارش تبلیغ
صبا

تعمیر ویندوز اکس پی

دیسک نصب ویندوز اکس پی (یا دیسک اسلیپ استریمی که ساخته اید)را در دیسکران قرار دهید و کامپیوتررا بوت کنید.هنگامی که پیام Press Any Key To Boot From به نمایش در آمد،یک کلیدرا بزنید.هنگامی که پیام زیر آمد، اگر اسناد کامپیوترتان اجرای دستورالعمل زیر را خواسته باشند، فقط کلید F6 را بزنید(اکثر مردم نباید نگران این مسئله باشند):

 


Press F6 If You Need To Install A Third Party SCSI Or RAID Driver
هنگامی که پیام
Welcome To Setup ظاهر شد، کلید R را برای دستیابی Repair Console نزنید.در عوض ، کلید Enter را بزنید، کلید F8 را برای پذیرش توافق نامه نرم افزار بزنید، اطمینان یابید که نصب ویندوز جاری های لایت شده است (اگر نشده بود از کلیدهای پیکانی برای انتخاب ویندوز درست بهره بگیرید)، و حالا کلید Rرا بزنید.منتظر بمانید تا فایل های سیستم عامل کپی شوند و کامپیوتر از نو بوت شود. در این هنگام ویندوز خودش را تعمیر خواهد کرد.طبق دستورالعمل های اسناد کامپیوترتان ادامه دهید یا تنظیم هایی را برقرار کنید که پیش از تعمیر برقرار شده بودند.در نهایت، Windows Desktop به نمایش در می آید، و کار تمام است.روی Start کلیک کنید، All Programs راباز کنید، و روی Windows Update برای دریافت وصله های جدید برای سیستم عامل تان بهره بگیرید.


» نظر