سفارش تبلیغ
صبا

چگونه ویندوز را تعمیر کنیم ( قسمت دوم )

از دیسک درست استفاده کنید
برای اجرای عملیات تعمیری شرح داده شده در این مقاله، به دیسک های کامل(3)یا ارتقای(4)ویندوز ویستا یا ویندوز اکس پی نیاز خواهید داشت.بعضی از کاربران کامپیوتر _ به ویژه کاربران نوت بوک ها _دیسک های نصب
OEM (5)دارند که شامل ویندوز و همه ی برنامه های کاربردی ای است که در کارخانه بر روی کامپیوتر نصب شده است.اگر از یک نسخه ی OEM ویستا یا ویندوز اکس پی برای اجرای تعمیر بهره بگیرید، همه ی داده های روی دیسک سخت را پاک خواهد کرد، یک نسخه ی تازه از سیستم عامل را نصب خواهد کرد، و همه ی برنامه های کاربردی ای را که در زمان نو بودن کامپیوتر در کامپیوترتان حضور داشته است نصب خواهد کرد.همه ی چیزهایی که بعدها به کامپیوتر اضافه کرده اید، شامل برنامه های جدید، فایل های تنظیم کننده، و فایل های داده ای حذف خواهند شد.در نتیجه، از دیسک OEM فقط برای آخرین راه چاره استفاده کنید.

 


«در ویستا، حذف
Service Pack 1 آسانتر از ساخت یک دیسک اسلیپ استریم است.»
اسلیپ استریم (
Slipstream) یا نصب زدایی (Uninstall
مایکروسافت گاهی برای ویندوز مجموعه وصله هایی مشهور به سرویس پک(6)انتشار می دهد که امکانات جدیدی را برای ویندوز فراهم می کند، امنیت را بهتر می کند، و اشکالات را بر طرف می کند.اگر پس از نصب ویندوز یک سرویس پک نصب کرده باشید (یعنی، اگر سرویس پک روی سی دی یا دی وی دی ویندوز شما همسان سرویس پکی نباشد که در حال حاضر بر روی کامپیوتر نصب شده است)، پیش از تعمیر سیستم عامل دو راه خواهید داشت.راه راحت تر آن است که پیش از تعمیر یک دیسک اسلیپ استریم بسازید که ویندوز و سرویس پک نصب شده بر روی کامپیوترتان را ترکیب می کند.اما در این هنگام، ما فقط توصیه می کنیم که این کار را فقط زمانی انجام دهید که ویندوز اکس پی دارید، چون ساخت دیسک اسلیپ استریم برای ویندوز اکس پی بسیار آسان است (برای دستورالعمل های ساخت یک دیسک اسلیپ استریم به مقاله ی حاشیه ای «ساخت دیسک اسلیپ استریم برای ویندوز اکس پی»مراجعه کنید).
اگر ویستا داشته باشید، گزینه ی دوم را انتخاب کنید، که نصب زدایی از سرویس پک و سپس اجرای عملیات تعمیر، و در پی آن روز آمد سازی ویستا با آخرین سرویس پک است. برای این کار، روی
Start کلیک کنید، روی Control Panel کلیک کنید، روی Uninstall A Program و روی View Installed Updates در بخش دست چپ کلیک کنید.گزینه ی Service Pack For Microsoft Windows را در بخش Microsoft Windows بیابید، روی آن کلیک کنید، و روی
Uninstall کلیک کنید.روی Yes کلیک کنید، کامپیوتر را از نو بوت کنید، و Service Pack 1 حالا رفته است.توجه داشته باشید که اگر در دیسک نصب ویستای شما از قبل Service Pack 1 نصب شده باشد نیازی به اجرای این کار نخواهید داشت (برچسب Service Pack 1 بر روی دیسک نصب می آید).
اگر در هر یک از مراحل زیر از شما پرسیده شود که کدام سرویس پک را در ویندوز اکس پی نصب کرده اید، روی
Stsrt کلیک کنید، روی My Computer کلیک - راست کنید، روی Properties کلیک کنید، به برگه ی General بروید، و مورد سرویس پک را در بخش System بیابید.در ویستا، روی Stsrt کلیک کنید، روی Computer کلیک- راست کنید، روی Properties کلیک کنید، و در بخش Windows Edition نگارش سرویس پک نصب شده را بیابید.


» نظر