سفارش تبلیغ
صبا

رکوردهای دیدنی از کتاب گینس

  قراردادن ?? قاشق و نگهداری انها روی صورت


  خوردن ?? سوسک در یک دقیقه

  تایپ ?? کتاب بدون نگاه کردن به صفخه مانیتور

  سریعترین فرار از داخل یک چمدان بسته ???? ثانیه

  جیغ کشیدن با وسعت ??? دسیبل

  رکورد دار خوردن شیشه و اهن

  نواختن ویولن روی دوچرخه به مدت ? ساعت و ? دقیقه

  گویندگی به مدت ??? ساعت بطور زنده


» نظر