سفارش تبلیغ
صبا

طریقه اتصال به Xbl, اتصال Xb360 به کامپیوتر و سایر شبکه ها

انواع اتصالات Pc به Xb360


XB360 را به 5 صورت میتوان با کامپیوتر و یا هر شبکه دیگری متصل کرد.

 

انواع راههای اتصال XB360 به شبکه

اتصال از طریق مدم ADSL به اینترنت یا سایر شبکه ها

این موضوع مختص مدم های ADSL نیست و در کل میتوان آسان ترین راه برای اتصال به شبکه با XB360 نامید ولی من در اینجا به نحوه اتصال این دستگاه به مدم ADSL میپردازم چیزی که اکثر دارندگان XB360 در ایران برای اتصال به XBL از آن سود میبرند.
در ابتدا احتیاجات این اتصال:
یک کابل اترنت (این کابل در بسته دستگاه XB360 Premium و جود دارد ولی سیستم Core فاقد این کابل است. همچنین میتوانید این کابل را خریداری کنید)

مراحل اتصال:
1. کنسول و دستگاهی که میخواهید کنسول خود را با آن شبکه کنید را حاموش کنید.
2. یکی از سر های کابل اترنت را به پشت کنسول و دیگری را به دستگاهی که میخواهید با آن شبکه کنید(اعم از مدم DSL.

3. ابتدا دستگاهی که میخواهید کنسول را با آن شبکه کنید را روشن و سپس خود کنسول را روشن کنید. توجه داشته باشید دیسکی در کنسول قرار نداشته باشد.

اتصال از طریق Router
احتیاجات این اتصال:
حداقل سه کابل اترنت
یک دستگاه Router با پشتیبانی از XB360 (انواع Router های استاندارد)

مراحل اتصال:
1. تمامی دستگاههایی که میخواهید در شبکه خود سهیم کنید اعم از کنسول و کامپیوتر .... و همچنین خود Router را خاموش کنید.
2. سیم شبکه اولیه خود را به بخش ورودی Router متصل کنید. این کابل باید یکی از کابل های اترنت باشد که از سوی هر دستگاهی شبه مدم DSL خارج شده باشید.
3. از یکی از خروجی های Router به وسیله یکی دیگر از سیم های اترنت با کنسول رابطه برقرار کنید.
4. تمامی دستگاهایی که میخواهید در شبکه شما سهیم باشند را با وسیله کابل های اترنت باقی مانده به دیگر خروجی های Router متصل کنید.
5. ابتدا از روشن بودن سرویس دهنده (ورودی اصلی) اطمینان بدست آورید و سپس Router خود را روشن کنید. بعد از آن دیگر دستگاههایی که به شبکه خود متصل کرده اید را رو شن کنید و سعی کنید از یکی از دستگاهای دیگراز درستی اتصالات و دسترسی خود را به شبکه اولیه اطمینان بدست آورید. (بهتر است در شبکه خود یک کامپیوتر هم شریک کنید تا بتوانید در صورت بروز خطا توسط آن تنظیمات Router را تغییر بدهید.)
6. کنسول را بدون دیسک روشن کنید.
همچنین من از توضیح اتصال از طریق Gateway خود داری میکنم زیرا بسیار به روش بالا شباهت دارد.

 

 

 

 

 » نظر