سفارش تبلیغ
صبا

سال ساخت ps3 شما؟(اموزش).

سلام دوستان

شاید خیلی از شما نمیدانید که دستگاهی که خریداری کردین در چه سالی ساخته شده است...


روش کار ساده است ...شما فقط باید سریال نامبر پشت کنسول یا روی جعبه ps3 خودتون رو ببینید و با متن زیر مقایسه کنید.....تصویر فت

تصویر اسلیم

CECHAxx Nov 2006 60 GB 00 01 06 07 12
(JP, NA)
CECHBxx Nov 2006 20 GB 00 01 07 12
(JP, NA)
CECHCxx Mar 2007 60 GB 02 03 04 08
(EU/PAL)
CECHDxx unreleased 20 GB (EU/PAL)
CECHExx Aug 2007 80 GB 01 05 06 11 12
(NA)
CECHFxx unreleased 80 GB (NA)
CECHGxx Oct 2007 40 GB 01 04 05 06 07 08 11 12
(NA, EU/PAL)
CECHHxx Oct 2007 40 GB 00 01 04 05 06 07 08 11 12
(JP, NA, EU/PAL)
CECHIxx unreleased 40 GB[a]
CECHJxx Aug 2008 40 GB[b] 00 02 03 04
(JP, EU/PAL)
CECHKxx Aug 2008 80 GB 01 02 03 04 05 06 07 08 11 12
(NA, EU/PAL)
CECHLxx Oct 2008 80 GB[c] 00 01 02 03 04 05 06 07 08 11 12
(JP, NA, EU/PAL)
CECHMxx Oct 2008 80 GB 03 (UK)
CECHNxx unreleased 80 GB
CECHOxx unreleased 80 GB
CECHPxx Oct 2008 160 GB 00 01 04 05 06 07 12
(JP, NA, EU/PAL)
CECHQxx Apr 2009 160 GB 00 (JP)
CECH-20xxA Sep 2009 120 GB 00 01 02 03 04 05 06 07 08 11 12
(JP, NA, EU/PAL)
CECH-20xxB Oct 2009 250 GB 00 01 02 03 04 05 06 07 08 11 12
(JP, NA, EU/PAL)
CECH-21xxA Mar 2010 120 GB 00 01 04 05 06 07 12
(JP, NA, EU/PAL)
CECH-21xxB Mar 2010 250 GB 00 01 04 05 06 07 12
(JP, NA, EU/PAL)
CECH-25xxA[d] July 2010 160 GB 00 01 03 04 05 07 08 12
(JP, NA, EU/PAL)
CECH-25xxB[d] July 2010 320 GB 00 01 04 05 07 08 12
موفق باشید


» نظر