سفارش تبلیغ
صبا

لیست کنترلرهای SATA ی موجود برای فلش درایو

با استفاده از این لیست میتوانید ببینید آیا مادربرد و یا کارت SATAی شما درایوی را که میخواهید فلش کنید، ساپورت میکند و یا خیر.

 

 

 

Hitachi compatible S-ATA Controller
*AMD 780
*Intel ICH7
*Intel ICH9
*NVIDIA nForce 4 Onboard S-ATA Controller
*VIA 6421a


Samsung compatible S-ATA Controller
*AMD 780
*Intel ICH7
*Intel ICH9
*NVIDIA nForce 4 Onboard S-ATA Controller
*NVIDIA nForce 430
*VIA 6421a

BenQ compatible S-ATA Controller
*AMD 780
*Intel ICH7
*Intel ICH9
*NVIDIA nForce 4 Onboard S-ATA Controller
*NVIDIA nForce 430
*VIA 6421a
*VIA PT880 Pro / PT880 Ultra
*VIA VT8237S Southbridge
*VIA VT8237R/VT8237R Plus Chipset

LiteOn compatible S-ATA Controller
*Intel ICH7
*Intel ICH8
*Intel ICH9
*Intel ICH10
*NVIDIA nForce 4 Onboard S-ATA Controller
*NVIDIA nForce 430
*NVIDIA nForce 590 SLI (Onboard)
*VIA 6421a

LiteOn DG-16D4S 0225 & 0401
Intel ICH10R
AMD SB650,710,750,850
JMicron JMB360,361,363,363 (All are pci cards)

برای دیدن Chipset استفاده شده در مادربرد میتوانید از دفترچه مربوطه و یا برنامه CPUZ استفاده کنید.


» نظر