سفارش تبلیغ
صبا

انتقال پروفایل با استفاده از usb

دوستان به راحتی می توانیم از پروفال های هم استفاده کنید این روش کاملا تست شده
1.ابتدا فلش خود را خالی کنید و بعد پروفال را به فلش انتقال دهید
2.با استفاده از برنامه USBXTAFGUI فلش را درpc باز کنید حال درون فلش پوشه ای به اسم content مشاهده می شود درون این پوشه پوشه دیگری است که باید این پوشه را از فلش کپی کرد
توجه داشته باشید که فقط همان پروفایل در فلش باشد نه چیز دیگر
نکته دیگر این که هر پروفال که ساخته می شود نام پوشه اش فرق دارد برای همین است که باید پوشه کپی شود نه فایل


» نظر