سفارش تبلیغ
صبا

موزش دیدن اینکه آیا بن شده اید بدون وصل شدن به Live

اگر میخواهید بدانید که آیا کنسول شما در لیست سیاه است و اگر به لایو وصل بشوید بن می شوید یا نه، میتوانید از این روش استفاده کنید.
این روش فقط در صورتی جواب میدهد که شما تازه در لایو بودید ولی اسمتان توی لیست سیاه رفته و اگر دوباره وصل بشوید، دیگه بن می شوید.


دقت کنید که هنوز هیچ ضمانت صد درصدی درمورد این روش نیست، ولی من خودم این روش را روی سه دستگاه امتحان کردم و درست جواب داد، بهرحال دانستن یک روش جدید هم بد نیست.

کل داستان با از کد درآوردن مقدار X کنسول و خواندن مقدار آن انجام میشود.
مقدار X برای نمایش تغییرات امنیتی کنسول شما به کار میرود و در حقیقت 8 بایت ذخیره شده در افست 0x28 فایل secdata.bin است که در دشبورد کنسول نمایش داده میشود که اگر مقدار آن برابر با 0400 باشد کنسول شما بن شده است و اگر صفر باشد، هنوز میتوانید در لایو به سیر بپردازید.
همانطور که میدانید، تا حالا مقدار Z برای مشخص شدن وضعیت بن شما به کار میرفت که اگر مقدار آن 8015-190D بود، کنسول شما بن شده بود، ولی هنوز هیچ کسی نمیداند، چرا امسال مقدار X این نقش را برعهده گرفته است.

کاربرد اصلی این برنامه برای خرید یک کنسول دست دوم است که با یک نگاه به صفحه System Info میتوانید پی ببرید که آیا کنسول بن شده و یا نه.

ابتدا برنامه XVal 2.0 را بگیرید.

سپس به داشبورد کنسول بروید و System Settings را انتخاب کنید و از گزینه هایی که در آنجا هستند، گزینه System Info را انتخاب کنید.

شکل صفحه شما باید به این شکل باشد. دو عددی را که برای شما علامت زده ام یادداشت کنید.حالا برنامه XVal 2.0 را اجرا کنید و عدد شماره 1 را در قسمت اول و عدد شماره 2 را در فیلد دوم وارد کنید و دکمه Decrypt را بزنید.این شکل هم برای توضیح بیشتر عددها.حالا اگر عبارت Secdata is Clean ظاهر شد، کنسول شما در لیست سیاه نمیباشد و (حداقل یک بار دیگر) میتوانید به لایو وصل شوید.
گرفتن پیغام Clear به این معنا هستش که کنسول شما هنوز بن نشده و برای بن شدن هم علامت زده نشده، درحقیقت هنوز یکبار دیگر میتونید به لایو وصل بشوید، ولی من جای شما باشم برای اطمینان از این برنامه استفاده نمیکنم، بلکه از روش Request Support استفاده میکنم که صد در صد به شما میگوید که آیا در خود مایکروسافت کنسول شما توی لیست سیاه است یا نه.


» نظر