سفارش تبلیغ
صبا

افزایش سرعت فتوشاپ

نخستین کاری که پس از نصب فتوشاپ باید انجام دهید، این است که ازمنوی Edit >preferences پنجره تنظیمات اصلی برنامه ار باز کرده وآن ها را مطابق دلخواه خود تنظیم کنید، اما همین نکته ساده یکی از آن مواردی است که اغلب طراحان توجهی به آن نمی کنند. با این کارمی توانید کارایی نرم افزار فتوشاپ را بهبودببخشید.به خصوص اگر از کامپیوترهای نه چندان قدرتمند استفاده می کنید،تغییردادن تنظیمات پیش فرض این برنامه برای شما بسیار ضروری است.اگر تابه حال این تنظیمات را تغییر نداده اید یا اگر میخواهید تنظیمات قبلی خودرا دوباره بررسی کنید، در اینجا ده ترفندی مهم وکاربردی رابه شما معرفی می کنیم تاتوسط آن ها سرعت فتوشاپ خودرا افزایش دهید.تعداد مراحل تاریخچه را تنظیم کنید.
احتمالاً شما هم بارها وبارها ازامکانات پالت تاریخچه استفاده کرده اید.این پالت،فهرستی از مراحل عملیات انجام شده روی عکس رادرخودذخیره می کندومی توانید با زدن دکمه های
ctrl+z  یا کلیک کردن روی هرمرحله از داخل پالت، یک یا چند گام به عقب برگردید .این قابلیت فتوشاپ بسیار کاربردی است، اما دقت
داشته باشید که ذخیره کردن تعداد زیادی از مراحل می تواندموجب کند شدن سرعت فتوشاپ شود .تعداد مراحل پیش فرض برنامه، بیست مرحله است، امابرخی از کاربران سعی می کنند با بالا بردن این تعداد از داخل تنظیمات اصلی برنامه، درصد خطا را هنگام کارکاهش دهند.بسته به امکانات کامپوترتان می توانید این
گزینه را از مسیر 
Edit>preferences>performance تغییر دهید.
پیشنهاد می کنیم اگر مقدار حافظه کامپیوتر تان کمتر از دوگیگابایت است، به جای افزایش تعداد مراحل ذخیره شده،ازقابلیت
 Snapshotهای پالت تاریخچه استفاده کنید.


» نظر